pevelop-full

Setter hodet på kroppen

Hanne og Cathrine så potensialet i hverandres fagområder og ble enige om å kombinere sine to fagområder; kropp og hode.

- Det slo oss raskt hvor likt vi tenker om veien til utvikling, Cathrine fra hodeperspektivet og jeg fra kroppsperspektivet, sier Riege.

- Ytre sett kommer vi fra to veldig forskjellige ståsteder. Men det er en stor ressurs å kunne kombinere våre ulike kompetanseområder og erfaringer, sier Cathrine.


Hanne er utdannet danser, ballettpedagog og yogalærer. I tillegg har hun utdannelse innen sceneplastikk og theatre movement. Hun har i over 30 år hatt ansvaret for og utviklet faget kroppsbevegelse og utfoldelse ved Teaterhøgskolen. 

Cathrine er utdannet siviløkonom og coach og er tidligere toppidrettsutøver. I ti år har hun jobbet selvstendig som coach innen toppidrett, næringsliv og kultur og blant annet coachet roerparet Are Strandli og Kristoffer Brun til verdensmestertitler.


– Vår filosofi er at når man blir trygg på eget bidrag i en gruppe, vil man sette pris på andres bidrag. Gjennom å se at man utfyller og komplementerer hverandre blir det større takhøyde og bedre samarbeid. Det er ingen trussel eller konkurranse i at vi er ulike, men tvert imot et stort potensial.

Enter or paste text

Pevelop