pevelop-full

Finn Balansen


Å bruke mye tid på å være noe annet enn det man er, vil før eller siden føre til at man stagnerer. Det er jeg selv et eksempel på, sier Cathrine.

Gang på gang har hun stagnert og blitt alvorlig syk når hun har bestrebet seg på å være det hun tror er forventet av henne, men som ikke samsvarer med den hun egentlig er. 

- Det tok sin tid men etterhvert så jeg en klar sammenheng i at når jeg over lengre tid prøver å være "flink" og overhører mine egne signaler, blir jeg alvorlig syk, forklarer hun. Det betyr ikke at det alltid er så lett å stole på mine egne signaler. Fortsatt kan det være fristende å gjøre som andre mener. Heldigvis har jeg en kropp som har begynt å skrike høyt hvis jeg prøver meg på gamle fakter, ler hun.


En så kronglete vei ønsker ikke Cathrine for andre.

Målet er å hjelpe de vi jobber med til å lære sine egne signaler å kjenne, hvordan det oppleves å være på sin egen vei. Da er det lettere å justere retningen og ikke måtte gå på stadige smeller. Vi lever i et prestasjons samfunn hvor vi i stor grad opplever å bli veid og vurdert av andre. Da er det godt å finne hjem til seg selv og hva som er viktig for DEG. Derfor ønsker vi å gi en forankring om at det er trygt å stole på seg selv. Vi er alle så mye mer enn bare én ting, ett talent, ett potensiale, sier hun.

- Vi ønsker å gi trygghet på at å stole på det som er ekte for deg er en høyst bærekraftig vei. Og det er viktig og godt å føle at man har flere ben å stå på. Kroppen er et fantastisk redskap i så måte fordi den hele tiden gir oss beskjed om hva som gir og tar energi. Vi må bare lære oss å lytte til den og ta den på alvor, supplerer Hanne.


Pevelop