pevelop-full

Vi hjelper kunstnere på veien

Pevelop

En kreativ duo som fokuserer på å lære opp kunstnere/skuespillere gjennom at de blir kjent med egne iboende kvaliteter og egen prosess. For det å tørre å stole på at det man finner er bra nok, krever mot. Det er i hver enkelt sitt særpreg det store potensialet og nøkkelen til suksess ligger, det er dette vi hjelper å finne.

Pevelop